Descobrim Cambrils

Biblioteca Josep Salceda i Castells

C/Alfons I el Cast, 2. 43850 CAMBRILS
977 363 495
bib@cambrils.org

Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regne d'Aragó al "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar"

Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regne d'Aragó al "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar"

MADOZ, Pascual. Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regne d'Aragó al "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar". Barcelona: Curial, 1985. Enllaç al catàleg

El Diccionario geográfico... de Madoz és una obra d’interès per a historiadors per la informació i descripció que conté sobre l’estat de molts monuments, restes i jaciments arqueològics.

Els dos volums publicats per Curial recull els articles dedicats a les terres de parla catalana. A les pàgines 393-98 trobem informació sobre Cambrils i es cita la Torre del Port.