Descobrim Cambrils

Biblioteca Josep Salceda i Castells

C/Alfons I el Cast, 2. 43850 CAMBRILS
977 363 495
bib@cambrils.org

Fira, Revista Cambrils [diversos articles]

“Fira 1997” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 311 (juny 1997), pàg. 24-31.
“Fira 1998” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 323 (juny 1998), pàg. 26-31.
“Fira 1999” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 335 (juny 1999), pàg. 26-31.
“Fira 2000” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 347 (juny 2000), pàg. 24-29.
“Fira 2001” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 359 (juny 2001), pàg. 36-43.
“Fira 2002” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 371 (juny 2002), pàg. 30-35.
“Fira 2004” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 395 (juny 2004), pàg. 38-46.
“Fira 2005” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 407 (juny 2004), pàg. 37-41.
“Fira 2006” [diversos articles]. Revista Cambrils, núm. 419 (juny 2006), pàg. 34-41-

S’ha deixat de buidar la Revista perquè té una edició digital i es pot recuperar la informació: https://www.revistacambrils.com/.