Descobrim Cambrils

Biblioteca Josep Salceda i Castells

C/Alfons I el Cast, 2. 43850 CAMBRILS
977 363 495
bib@cambrils.org

Ordenanzas Municipales

Ordenanzas Municipales

Ordenanzas municipales Villa de Cambrils. Reus: Imprenta y Librería de Viuda de Torroja, 1889. Enllaç al catàleg

Les “normes de caràcter general” emanades pel ple municipal a l’administració local es denominen ORDENANCES, també REGLAMENTS. A l’administració local, desenvolupen serveis o competències municipals conforme a la Llei Reguladora de les bases de règim local o bé la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. Els reglaments quasi bé sempre van destinats a serveis al públic i les ordenances venen referides o bé a aspectes fiscals o bé a aspectes de convivència ciutadana. Les Ordenances abans eren de Policia i bon govern, actualment de convivència cívica....però la diferenciació és terminològica o de “sinònim”.

Aquestes normes de caràcter general a diferència dels actes administratius que són decisions de competència pública conforme a un procediment determinat, requereixen a part de l’aprovació plenària un procediment complex, quasi bé sempre amb una aprovació inicial, una exposició pública en butlletí oficial i tauler municipal d’anuncis o butlletí d’informació municipal, per un període quasi bé sempre de 30 dies hàbils, amb possibles reclamacions o al·legacions, segona aprovació pel ple resolent les al·legacions si n’hi ha i per últim la seva publicació íntegra en el butlletí oficial i tauler, amb un requisit de donar-se’n compte exprés a la Subdelegació del Govern de l’Estat i la Delegació del Govern de la Generalitat perquè manifestin –si s’escau- motius de legalitat o de procediment, no pas d’oportunitat ja que estem en règim d’autonomia municipal i als 15 dies de la referida comunicació i publicació íntegra, entra en vigor publicant-se als mateixos mitjans amb la data concreta d’entrada en vigor, a l’endemà del termini descrit dels 15 dies i publicació prèvia íntegra.

Entre les ordenances del s. XIX i les actuals les diferències fan referència la vida quotidiana, abans rural i actualment urbana i d’economia de serveis, industrial i comercial. Amb una comparativa de les regulacions actuals i antigues es pot concloure els tipus de vida local que hi ha, actualment es pretén regular conductes incíviques, prostitució, top-manta, protecció de mobiliari urbà.... mentre que les antigues venen referides a animals de treball com les cavalleries, carruatges, vida domèstica quotidiana que afecti a la via pública...